ШрифтAAA Интервалnormalbigbigger ЦветAAA Сбросить
22. 08. 2019, четверг, знаменатель
EN

Команда КрИЖТ первая в России

22 июня 2018 - 12:21 -- ivzhenko_oa

Всероссийская олимпиада по электроники и электротехники, Май-июнь 2018год.

                  Команда КрИЖТ первая в России.

 1. Лепский Р.В.
 2. Медведкин И. А.
 3. Чилингарян С.М.
 4. Герман М.П.
 5. Балкунов А. С.
 6. Резуненко А.В.
 7. Гильмутдинов Ф.Ф.
 8. Примак О. В.
 9. Васильев А. Е.
 10. Белоглазов Д.А.
 11. Евич А. О.
 12. Лобзин Д. В.
 13. Гетт М.В.
 14. Чертков С. М.
 15. Татарников П. А.
 16. Емельянов Е. М.
 17. Лапушняну А.Г.
 18. Крюкова Е. С.
 19. Зайцева Н.В.
 20. Бургачев Н.А.
 21. Лигаёв М. Р.
 22. Стогова П.А.
 23. Подкорытова К. М.
 24. Прокопьева Е.А.
 25. Бачурина Е. П.
 26. Салтынюк Е. Е.
 27. Румянцев Е. В.
 28. Тимошенко А.О.
 29. Романов И.О.
 30. Тестов И. А.
 31. Пичугин А.С.
 32. Дмитриев Д. А.
 33. Салтанов Д.В.
 34. Глебова А.В.
 35. Исаев В.А.О.
 36. Головин А.А.
 37. Лящук А.А.
 38. Фетодов Д.А.
 39. Целлер И. К.
 40. Маковкина С.В.
 41. Матвеев Л.П.
 42. Позднякова К. И.
 43. Кузин С.Д.
 44. Юсупов А. А.
 45. Кириенко А. А.
 46. Процаенко А.Е.
 47. Каплёв Д.С.
 48. Фомин А.А.
 49. Зибарев Е.А.
 50. Яблушевская С. О.
 51. Максименко Е. Е.
 52. Богданова Ю.Е.
 53. Кутузова А.Ю.
 54. Сопов Т.Н.
 55. Пономаренко М.А.
 56. Кунстман М.Е.
 57. Шабуров Н. В.
 58. Кайдалов В.Д.
 59. Лычковский А. А.
 60. Григорьев Д. А.
 61. Морозова Ю.С.
 62. Аюбов С.А.
 63. Воронкович Д. С.
 64. Скрябин А. Н.
 65. Кремнев А.В.
 66. Толстых И.И.

                                                                                           Преподаватели:

 

1. Домнин С.В.    

2. Малинчик А.А.

3. Вахрушева О.Ю.

4. Юманов П.Н.

На фото: 
Итоги всероссийской олимпиады
Источник фото: 
Архив КрИЖТ
Фото: 
Иванов В.В.